A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381010. látogatója

Budapest

2021. április 30.,

péntek


 

76. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
214/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó horgászatra vonatkozó speciális szabályokról
2872
215/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2873
216/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2874
217/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
A doktori értekezés benyújtására előírt határidőnek a veszélyhelyzet idején történő meghosszabbításáról
2875
218/2021. (IV. 30.) Korm. rendelet
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2875
8/2021. (IV. 30.) MNB rendelet
A „Millenniumi Földalatti Vasút” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
2877
3/2021. (IV. 30.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
2879
8/2021. (IV. 30.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet módosításáról
2884
1222/2021. (IV. 30.) Korm. határozat
Egyes önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges források biztosításáról
2885
1223/2021. (IV. 30.) Korm. határozat
A szolnoki „Véső úti R.A.J.T.” című projekt többletforrásának biztosításáról
2887

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.