A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381536. látogatója

Budapest

2021. április 29.,

csütörtök


 

73. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
A koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről
2675
204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
2676
205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról
2677
206/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról
2686
207/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2687
208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról
2688
209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2692
210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2695
211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2706
212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2707
213/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet
A TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. részvényei 100%-ának a CRITERION Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
2709
15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról
2710
12/2021. (IV. 29.) HM rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
2713
21/2021. (IV. 29.) ITM rendelet
A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosításáról
2717
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet
Védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról
2718
11/2021. (IV. 29.) OGY határozat
A Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről
2719
12/2021. (IV. 29.) OGY határozat
A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről
2720
13/2021. (IV. 29.) OGY határozat
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
2720
170/2021. (IV. 29.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
2721
1205/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A távvezeték beruházás engedélyezés hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről
2721
1206/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról
2722
1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről
2722
1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó települési nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról
2728
1209/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Békéscsaba Megyei Jogú Város, valamint Csorna város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2731
1210/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
Biatorbágy településen technikum előkészítésének folytatásáról és megvalósításáról
2731
1211/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
Biatorbágy város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
2734
1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről
2734
1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 2. ütemének részbeni megvalósításáról
2735
1214/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium további infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről
2737
1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról
2739
1216/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásáról
2741
1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
Az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról
2741
1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
2742
1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges forrás biztosításáról
2744
1220/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
A Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításáról
2745
1221/2021. (IV. 29.) Korm. határozat
Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2747

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.