A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381643. látogatója

Budapest

2021. április 28.,

szerda


 

71. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
196/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény egyes szabályainak veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
2660
197/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a felsőoktatási intézményben a félév és a tanév időtartamának meghosszabbításáról
2660
198/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egy részszakma megszerzésére irányuló eltérő szabályokról
2661
199/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején az okmányokra, továbbá az ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2661
200/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet
A mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2662
201/2021. (IV. 28.) Korm. rendelet
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2663
4/2021. (IV. 28.) MvM rendelet
Egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről, valamint védettségének módosításáról
2665
1204/2021. (IV. 28.) Korm. határozat
Egyes rendezvények kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánításáról
2667
23/2021. (IV. 28.) ME határozat
Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója megbízatása megszűnésének megállapításáról
2668

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.