A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381621. látogatója

Budapest

2021. április 27.,

kedd


 

70. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2021. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata a biztosítéki céllal alapított önálló zálogjog esetén a zálogkötelezett jogainak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 269. § (3) bekezdése alapján történő érvényesítéséről
2652
3/2021. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata a végrehajtási lap visszavonása, illetőleg a végrehajtási záradék törlése iránti kérelmet elutasító végzés elleni fellebbezés lehetőségéről
2655
1203/2021. (IV. 27.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2658

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.