A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2021. április 23.,

péntek


 

67. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
192/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról
2558
193/2021. (IV. 23.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
2559
3/2021. (IV. 23.) NMHH rendelet
A polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 7/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról
2561
3/2021. (IV. 23.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a nemzeti tervvagyonnal, a kistelepülési üzletek támogatásával, valamint a Nemzeti Hauszmann Programmal kapcsolatos módosításáról
2562
20/2021. (IV. 23.) ITM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
2568
14/2021. (IV. 23.) AB határozat
A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról
2624
1196/2021. (IV. 23.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközök Libanon számára történő biztosításáról
2630

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.