A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381613. látogatója

Budapest

2021. április 21.,

szerda


 

65. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról
2519
186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
2519
187/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet
A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
2524
188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet
A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
2525
189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
2526
190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelet
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
2527
2/2021. (IV. 21.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
2528
159/2021. (IV. 21.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
2537
160/2021. (IV. 21.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
2537
161/2021. (IV. 21.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
2538
162/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2538
163/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2538
164/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2539
165/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
2539
166/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2539
167/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2540
168/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2540
169/2021. (IV. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2540
1186/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
Stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről a Fudan Egyetemmel
2541
1187/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A 2021. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások biztosításáról
2541
1188/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
2541
1189/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
Az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
2543
1190/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
2543
1191/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
2548
1192/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos intézkedésekről
2549
1193/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról
2549
1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról
2550
1195/2021. (IV. 21.) Korm. határozat
A Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
2551

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.