A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381643. látogatója

Budapest

2021. április 16.,

péntek


 

64. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
179/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációjáról
2472
180/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
2482
181/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a felszámolási eljárásban történő vagyonértékesítés eltérő szabályairól
2484
182/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről szóló 112/2021. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
2488
183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet
A családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
2489
184/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
2496
6/2021. (IV. 16.) NVTNM rendelet
A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
2498
1181/2021. (IV. 16.) Korm. határozat
A Déli Városkapu Fejlesztési Program, a Budapest Diákváros és a Fudan Hungary Egyetem megvalósításával összefüggő feladatokról
2499
1182/2021. (IV. 16.) Korm. határozat
Kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
2499
1183/2021. (IV. 16.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
2500
1184/2021. (IV. 16.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretén belül a Csongrád-Csanád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ honvéd egészségügyi ellátás rendszeréhez történő csatlakozása érdekében szükséges fejlesztés előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
2513
1185/2021. (IV. 16.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése projekt Jégkorszak interaktív állatbemutató projekteleme I. ütemének megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
2515

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.