A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382249. látogatója

Budapest

2021. április 9.,

péntek


 

61. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról
2225
168/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és az Ománi Szultánság Kormánya között a felsőoktatás területén megkötött Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről
2227
169/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
2232
170/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
A minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2021. évi mértékéről
2300
171/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete létrehozásáról szóló 311/2015. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2300
172/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
A barlangok nyilvántartásáról szóló 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2301
173/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
Egyes sportcélú beruházásokat érintő kormányrendeletek módosításáról
2302
174/2021. (IV. 9.) Korm. rendelet
Egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról
2305
1/2021. (IV. 9.) PTNM rendelet
A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2311
16/2021. (IV. 9.) AM rendelet
A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet módosításáról
2327
17/2021. (IV. 9.) AM rendelet
A barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről és hasznosításáról
2329
15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet
Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2345
16/2021. (IV. 9.) ITM rendelet
Egyes miniszteri rendeletek körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében szükséges módosításáról
2367
1/2021. KPJE jogegységi határozat
A Kúria közigazgatási-polgári jogegységi határozata
2370
10/2021. (IV. 9.) OGY határozat
Az ENSZ libanoni békefenntartó missziójában (UNIFIL) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló beszámoló elfogadásáról
2374
134/2021. (IV. 9.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
2374
135/2021. (IV. 9.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
2375
136/2021. (IV. 9.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
2375
137/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
2376
138/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
2376
139/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
2376
140/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
2377
141/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
2377
142/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói felmentésről
2377
143/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2378
144/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2378
145/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2378
146/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2379
147/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2379
148/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2379
149/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2380
150/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2380
151/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2380
152/2021. (IV. 9.) KE határozat
Bírói kinevezésről
2381
153/2021. (IV. 9.) KE határozat
A 150/2018. (IV. 17.) KE határozat módosításáról
2381
1167/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
A Mádl Ferencre történő emlékezéshez kapcsolódó egyes intézkedésekről és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról
2381
1168/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
A Schams Ferenc Terv megvalósításáról
2382
1169/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
Egyes sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról
2382
1170/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
A „LIFE-IP North-HU-Trans” integrált projekt megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről, valamint a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
2386
1171/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a debreceni Csokonai Nemzeti Színház teljes körű felújításához szükséges többletforrás biztosításáról
2387
1172/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.3-17-2017-00016 azonosító számú, „Jövő Idő Putnokon” című projekt összköltségének növeléséről
2388
1173/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00009 azonosító számú, Tiszalöki vízlépcső és hajózsilip rekonstrukciója című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2390
1174/2021. (IV. 9.) Korm. határozat
Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2392
21/2021. (IV. 9.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
2392

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.