A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381552. látogatója

Budapest

2021. március 31.,

szerda


 

55. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
158/2021. (III. 31.) Korm. rendelet
A körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról
2091
159/2021. (III. 31.) Korm. rendelet
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
2104
3/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet
A család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelet módosításáról
2107
4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelet
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról
2109
15/2021. (III. 31.) AM rendelet
Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról
2109
14/2021. (III. 31.) ITM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
2125
1/2021. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata az együttes aláírási jog átruházásáról
2131
1145/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A Magyar–Indonéz Tőkealap létrehozásáról
2135
1146/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről
2136
1147/2021. (III. 31.) Korm. határozat
Egyes önkormányzati fejlesztéseket érintő kormányhatározatok módosításáról
2148
1148/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról
2148
1149/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról
2149
1150/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről
2149
1151/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A 2014–2020 programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program likviditási hiányának kezeléséről
2150
1152/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
2150
1153/2021. (III. 31.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
2151
1154/2021. (III. 31.) Korm. határozat
Az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú („A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről
2152
1155/2021. (III. 31.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00117 azonosító számú, „A harkai Pantzer Gertrud Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt összköltségének növeléséről
2154
1156/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú, „Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2156
1157/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosító számú, „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
2158
1158/2021. (III. 31.) Korm. határozat
Magyarország projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz „Koordinációs mechanizmus megvalósítása az informatika keretében létrehozott nemzeti hozzáférési pontok egyesítésére” elnevezésű CEF közlekedési pályázati felhívására történő benyújtásáról és a hazai költségvetési támogatás biztosításáról
2160
1159/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás és a bánffyhunyadi Ravasz László Emlékház felújításának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
2162
1160/2021. (III. 31.) Korm. határozat
A 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
2163
16/2021. (III. 31.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
2163
17/2021. (III. 31.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság Kormánya, valamint San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
2164

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.