A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381531. látogatója

Budapest

2021. március 30.,

kedd


 

54. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
9/2021. (III. 30.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról
2084
A Kúria közleménye
mzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
2087
132/2021. (III. 30.) KE határozat
A Kúria elnökhelyettesének kinevezéséről
2088
133/2021. (III. 30.) KE határozat
Altábornagy szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról
2088

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.