A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381638. látogatója

Budapest

2021. március 27.,

szombat


 

52. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
146/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos módosításáról
2041
147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
2042
148/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról
2043
149/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól
2044
150/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli bevezetéséről
2045
151/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól
2046
152/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről
2047
153/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól
2047
154/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések újbóli bevezetéséről
2048
155/2021. (III. 27.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet módosításáról
2049
1138/2021. (III. 27.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról
2050
1139/2021. (III. 27.) Korm. határozat
Egyes kulturális támogatási célú kormányhatározatok módosításáról
2052
1140/2021. (III. 27.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
2052
1141/2021. (III. 27.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00003 azonosító számú, „Lajtha Ház és Kulturális Központ létrehozása Bicskén” című projekt támogatásának növeléséről
2060
1142/2021. (III. 27.) Korm. határozat
A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2062
1143/2021. (III. 27.) Korm. határozat
A Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2062
15/2021. (III. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
2063

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.