A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381629. látogatója

Budapest

2021. március 23.,

kedd


 

47. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
137/2021. (III. 23.) Korm. rendelet
Egyes, az egészségügyi szolgáltatók irányításával összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról és a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
1964
138/2021. (III. 23.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
1968
5/2021. (III. 23.) NVTNM rendelet
A Magyar Fejlesztésösztönző Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
1969
12/2021. (III. 23.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
1970
13/2021. (III. 23.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2021. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról
1975
10/2021. (III. 23.) HM rendelet
Az állami repülések céljára kijelölt légterekben végrehajtott repülések szabályairól szóló 3/2006. (II. 2.) HM rendelet módosításáról
1978
1132/2021. (III. 23.) Korm. határozat
A H8 Budapest–Gödöllő és a H9 Budapest-Cinkota–Csömör HÉV-vonalszakaszok korszerűsítéséről és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötéséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1979

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.