A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381606. látogatója

Budapest

2021. március 10.,

szerda


 

39. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt az építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról
1575
114/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról
1576
115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről
1577
116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló törvény hatálybalépésével összefüggően a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságot érintő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről
1589
117/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A honvédelmi foglalkoztatók tekintetében a különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról
1596
118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról
1599
119/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A Rendőrség által alkalmazott kényszerítő eszközök rendszeresítésének szakmai követelményeiről és eljárási szabályairól szóló 384/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1600
120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
1603
121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről
1605
122/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
1669
123/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
1670
7/2021. (III. 10.) AM rendelet
Az egyes állat-járványügyi intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet módosításáról
1672
8/2021. (III. 10.) AM rendelet
A nem állami laboratóriumok engedélyezéséről, nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról
1679
7/2021. (III. 10.) BM rendelet
A lakáscélú munkáltatói kölcsönről szóló 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet módosításáról
1687
13/2021. (III. 10.) ITM rendelet
Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításáról
1691
106/2021. (III. 10.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1692
107/2021. (III. 10.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1692
1105/2021. (III. 10.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközök nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében történő biztosításáról
1693
1106/2021. (III. 10.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközök értékesítéséről
1694
1107/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A rozsdaövezeti akcióterületek lehatárolásával kapcsolatos döntések kormányzaton belüli előkészítésének rendjéről
1695
1108/2021. (III. 10.) Korm. határozat
Egyes kultúrstratégiai kérdésekről
1697
1109/2021. (III. 10.) Korm. határozat
Magyarország Római Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata-álláshely létesítéséről
1700
1110/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról, valamint a kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról
1702
1111/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról
1703
1112/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóinak kollégiumi lakhatását biztosító beruházás támogatásáról
1705
1113/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A nemzetpolitikai kiadások és beszerzések 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
1705
1114/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozat módosításáról
1707
1115/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A Szatmárnémeti Római Katolikus Püspökség intézményfejlesztésének és beruházásainak támogatásához szükséges forrás biztosításáról és az egyes egyházi ingatlanok fejlesztésének támogatásáról szóló 1712/2020. (X. 30.) Korm. határozat módosításáról
1709
1116/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1710
1117/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00059 azonosító számú („Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar Hajózási Technikum energetikai korszerűsítése” című) és a KEHOP-5.2.2-16-2016-00081 azonosító számú („Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projektek megvalósításához szükséges források biztosításáról
1713
1118/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00029 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mecsek–Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt költségnövekményéről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1716
1119/2021. (III. 10.) Korm. határozat
A Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1347/2016. (VII. 6.) Korm. határozat módosításáról
1718
1120/2021. (III. 10.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközök Bosznia-Hercegovina és Montenegró számára történő biztosításáról
1720

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.