A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382241. látogatója

Budapest

2021. március 5.,

péntek


 

37. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
1509
106/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti különös szabályairól
1512
107/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
A rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről
1513
108/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
1515
109/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1516
110/2021. (III. 5.) Korm. rendelet
A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
1517
10/2021. (III. 5.) EMMI rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
1520
11/2021. (III. 5.) EMMI rendelet
A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról
1521
12/2021. (III. 5.) ITM rendelet
A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes, az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról
1521
105/2021. (III. 5.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1528
1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat
Az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek veszélyhelyzetben történő támogatásáról
1528
1097/2021. (III. 5.) Korm. határozat
A 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről
1529
1098/2021. (III. 5.) Korm. határozat
A 2021. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények kijelöléséről
1534
1099/2021. (III. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
1536
1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
1542
1101/2021. (III. 5.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
1550
1102/2021. (III. 5.) Korm. határozat
Az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 azonosító számú („4 új lakásotthon létrehozása Szikszón” című) projekt támogatásának növeléséről
1555
1103/2021. (III. 5.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 azonosító számú,„Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson” és a KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 azonosító számú „Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén” című projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1557
1104/2021. (III. 5.) Korm. határozat
A 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról
1560
10/2021. (III. 5.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
1561
11/2021. (III. 5.) ME határozat
Főiskolai tanárok kinevezéséről
1561

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.