A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381555. látogatója

Budapest

2021. március 3.,

szerda


 

34. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
102/2021. (III. 3.) Korm. rendelet
A Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről
1293
103/2021. (III. 3.) Korm. rendelet
A Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
1304
1/2021. (III. 3.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról
1307
6/2021. (III. 3.) BM rendelet
A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
1326
11/2021. (III. 3.) ITM rendelet
A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
1331
98/2021. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1334
99/2021. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1334
100/2021. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1335
101/2021. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1335
102/2021. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1336
103/2021. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1336
104/2021. (III. 3.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
1337
1086/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről
1337
1087/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
1338
1088/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról
1340
1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról
1343
1090/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról
1345
1091/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat működéséhez szükséges intézkedésekről
1347
1092/2021. (III. 3.) Korm. határozat
Egészségügyi eszközök a Szlovák Köztársaság számára történő biztosításáról
1348
1093/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1349
1094/2021. (III. 3.) Korm. határozat
A Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
1350

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.