A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2021. január 7.,

csütörtök


 

3. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2/2021. (I. 7.) Korm. rendelet
A Steindl Imre Program megvalósításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról
28
1/2021. (I. 7.) EMMI rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
31
1/2021. (I. 7.) ITM rendelet
A Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról
35
1/2021. (I. 7.) AB határozat
A mintagazdaságok kialakításáról szóló 1910/2015. (XII. 11.) Korm. határozat 4., 6. és 7. pontjai alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
40
2/2021. (I. 7.) AB határozat
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 113. § (3) bekezdésének alkalmazása során az Alaptörvény XXIX. cikkének (1) bekezdésében rögzített nyelvhasználathoz való alapjogból fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról
51
3/2021. (I. 7.) AB határozat
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 70. §-át és az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 20. § (5) bekezdését érintő, az Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bekezdéséből fakadó alkotmányos követelmény megállapításáról
67
Köf.5026/2020/4. számú határoz
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
84
1/2021. (I. 7.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
90
1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat
A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről
90

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.