A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382246. látogatója

Budapest

2021. február 23.,

kedd


 

28. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
81/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
Egyes beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről
1027
82/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
Egyes veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
1028
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
Egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
1031
2/2021. (II. 23.) CSTNM rendelet
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosításáról
1038
4/2021. (II. 23.) AM rendelet
A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ megszűnésével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
1038
5/2021. (II. 23.) AM rendelet
A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosításáról
1041
9/2021. (II. 23.) EMMI rendelet
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
1047
2/2021. (II. 23.) OGY határozat
Az ügyészség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
1048
3/2021. (II. 23.) OGY határozat
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2019. évi beszámolója elfogadásáról
1048
4/2021. (II. 23.) OGY határozat
A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2019. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
1048
5/2021. (II. 23.) OGY határozat
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1049
6/2021. (II. 23.) OGY határozat
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1049
7/2021. (II. 23.) OGY határozat
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1049
8/2021. (II. 23.) OGY határozat
Dr. Tiba István országgyűlési képviselő mentelmi ügyében
1050
74/2021. (II. 23.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
1050
75/2021. (II. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1051
76/2021. (II. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1051
77/2021. (II. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1052
78/2021. (II. 23.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
1052
1072/2021. (II. 23.) Korm. határozat
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény szerinti agrárkár-enyhítési rendszer alapja forrásainak bővítésével összefüggő kormányzati lépésekről
1053
1073/2021. (II. 23.) Korm. határozat
A lendvai Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom felújításához, valamint a horvátországi Remetében található kolostor felújítási munkálataihoz szükséges előirányzat-átcsoportosításról
1054
1074/2021. (II. 23.) Korm. határozat
A 2021. évi női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs torna megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1056
1075/2021. (II. 23.) Korm. határozat
A 2020/21. évi női kosárlabda Euroliga rájátszás zárt rendszerben történő hazai megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
1056

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.