A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380822. látogatója

Budapest

2021. február 19.,

péntek


 

25. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről
884
68/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a gyógyszertáron kívül történő gyógyszerforgalmazás egyes szabályainak eltérő alkalmazásáról
885
69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
Egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról
886
70/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
Egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal és az Országos Kórházi Főigazgatóság létrejöttével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
890
71/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
896
72/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
Az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
897
73/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosításáról
897
74/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
898
75/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
898
76/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése és a Kelenföld–Keleti vasúti vonalszakasz fejlesztése beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról
900
77/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A debreceni velodrom beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
906
78/2021. (II. 19.) Korm. rendelet
A nemzetgazdaság működőképességének megőrzése céljából a nyersanyag-ellátás veszélyhelyzet időszaka alatt történő megfelelő biztosítása érdekében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és kapcsolódó kormányrendeletek, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
909
6/2021. (II. 19.) MNB rendelet
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
912
3/2021. (II. 19.) AM rendelet
Az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
913
8/2021. (II. 19.) EMMI rendelet
A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet módosításáról
916
6/2021. (II. 19.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.21.163/2018/4. számú, valamint a Fővárosi Törvényszék 70.P.22-286/2016/13. számú ítéletei alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
918
7/2021. (II. 19.) AB határozat
A Kúria Pfv.IV.20.636/2016/4. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz elutasításáról
929
1056/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság egyes agrár forgóeszköz hitelprogramjai igénybevételi lehetőségének meghosszabbításáról
952
1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről
953
1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról
975
1059/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezetekkel kapcsolatos intézkedésekről
976
1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról
986
1061/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A közúti gépjármű-közlekedési hatóságként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok által üzemeltetett műszaki vizsgálóállomások fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről
987
1062/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről és kormányhatározat módosításáról
988
1063/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A Magyar Nemzeti Levéltár digitális adatvagyona Kormányzati Adattrezorban történő tárolása pénzügyi forrásának biztosításáról
995
1064/2021. (II. 19.) Korm. határozat
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet Ukrajnai Különleges Megfigyelői Missziója számára 2500 darab Covid-19 vírusfertőzés kimutatását szolgáló Standard Q COVID-19 típusú antigén gyorsteszt adományozásáról és szállításáról
996
1065/2021. (II. 19.) Korm. határozat
Határon túli támogatás forrásszükségletének biztosításáról
997
1066/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztésének II. üteméről szóló 1474/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat módosításáról
997
1067/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
998
1068/2021. (II. 19.) Korm. határozat
Az EFOP-1.6.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú („Felzárkózási együttműködések támogatása” című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1000
1069/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A Debrecen város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
1002
1070/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A debreceni velodrom előkészítésével összefüggő intézkedésekről szóló 1298/2020. (VI. 11.) Korm. határozat és a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1002
1071/2021. (II. 19.) Korm. határozat
A 2021. évi FIE Felnőtt Vívó Kard Olimpiai Kvalifikációs versenysorozat megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
1006

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.