A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2021. december 30.,

csütörtök


 

246. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
832/2021. (XII. 30.) Korm. rendelet
A Miniszterelnökséget vezető miniszter család-, gyermek- és ifjúságpolitikai feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabályok meghatározásáról és egyes kormányrendeletek módosításáról
12864
29/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet
A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezetnek a kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó központi kezelésű kiadási előirányzatai felhasználásáról
12870
30/2021. (XII. 30.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a VB Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
12872
2/2021. (XII. 30.) PTNM rendelet
A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2021. (IV. 9.) PTNM rendeletnek a 2022. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
12873
20/2021. (XII. 30.) IM rendelet
A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosításáról
12875
66/2021. (XII. 30.) ITM rendelet
Egyes energetikai árszabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12876
67/2021. (XII. 30.) ITM rendelet
Egyes megújuló energia tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12885
68/2021. (XII. 30.) ITM rendelet
A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
12888
69/2021. (XII. 30.) ITM rendelet
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
12959
70/2021. (XII. 30.) ITM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról
12961
71/2021. (XII. 30.) ITM rendelet
Egyes bányászati tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
13005
22/2021. (XII. 30.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a fejezeti kezelésű előirányzatok címrendi változása miatti módosításáról
13010
646/2021. (XII. 30.) KE határozat
Miniszteri megbízatás megszűnésének megállapításáról
13012
2012/2021. (XII. 30.) Korm. határozat
A VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlóként kijelölhető személyként történő meghatározásáról
13012

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.