A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2021. december 29.,

szerda


 

245. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet
A felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról
12681
831/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
12684
26/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet
Az állam öröklése és az államot megillető egyéb jogok gyakorlása esetén a magyar állam képviseletéről
12686
27/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet
Egyes gazdasági társaságokat érintő változások átvezetése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
12687
28/2021. (XII. 29.) NVTNM rendelet
Az M5, az M6, az M8 és az M60 autópálya koncessziós szerződései szerinti állami tulajdonú vagyonelemek felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő személy kijelöléséről szóló 9/2018. (XII. 21.) NVTNM rendelet módosításáról
12688
50/2021. (XII. 29.) AM rendelet
Egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12688
51/2021. (XII. 29.) AM rendelet
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII. 23.) MvM rendelet módosításáról
12698
62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12699
63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet
A pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről
12708
64/2021. (XII. 29.) ITM rendelet
A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet, valamint egyes kapcsolódó miniszteri rendeletek módosításáról
12753
65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet
A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről
12759
21/2021. (XII. 29.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
12793
2001/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A 2021–2027 programozási időszakra vonatkozó Partnerségi Megállapodás tervezetének elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról
12833
2002/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Plusz Programjának elfogadásáról
12833
2003/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
Magyarországnak a Közös Agrárpolitika 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervével kapcsolatos egyes kérdésekről
12834
2004/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A hazai kommunikációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
12835
2005/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. október–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
12836
2006/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. október-novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
12838
2007/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság állami tulajdonban lévő üzletrészének Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő ingyenes tulajdonba adásáról
12845
2008/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A Debreceni Egyetem sugárterápiás eszközfejlesztésének támogatásáról
12846
2009/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
12846
2010/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
12847
2011/2021. (XII. 29.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról szóló 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat módosításáról
12849

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.