A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382236. látogatója

Budapest

2021. december 28.,

kedd


 

244. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
813/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről
12513
814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
12514
815/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12516
816/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény szabályaitól való eltérésről
12517
817/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a villamos energiáról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének meghatározásáról
12518
818/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi gazdasági intézkedésről
12518
819/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
12519
820/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókat megillető illetményen felül járó díjakkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
12520
821/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és biomasszából előállított tüzelőanyagok fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról
12521
822/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A vízkészletjárulék fizetésének átmeneti szabályairól
12558
823/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról
12558
824/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
12569
825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes bányászati tárgyú kormányrendeletek módosításáról
12572
826/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 405/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
12633
827/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet és egyes vagyongazdálkodást érintő kormányrendeletek módosításáról
12634
828/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
12652
829/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A BSL3 és BSL4 minősítésű Nemzeti Biztonsági Laboratórium komplexum megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
12652
22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól
12656
60/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításáról
12662
61/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet
A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
12662
18/2021. (XII. 28.) PM rendelet
Az adózási szempontból nem együttműködő államok listájának közzétételéről szóló 19/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
12663
19/2021. (XII. 28.) PM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek a támogatási célok és uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályok miatti módosításáról
12664
20/2021. (XII. 28.) PM rendelet
A költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet módosításáról
12673
1998/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
Az Örmény Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
12674
1999/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek illetményen felül járó díjazása érdekében az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcím 2022. évi előirányzatának megemeléséről
12674
2000/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi csűr kialakításának II. üteméhez szükséges forrás biztosításáról
12676

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.