A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382262. látogatója

Budapest

2021. december 28.,

kedd


 

243. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
799/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A tudományos és innovációs, a technológiai és az ipari parkokról
12401
800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról
12408
801/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer bevezetésével összefüggő módosításáról
12416
802/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló 246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
12422
803/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
12423
804/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A pénzügyi és egyéb szolgáltatók azonosítási feladatához kapcsolódó adatszolgáltatási háttér megteremtéséről és működtetéséről szóló 2021. évi XLIII. törvény egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő végrehajtásáról
12424
805/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A nemzeti kiberbiztonsági tanúsító hatóság által kiszabható bírság mértékéről, a bírság kiszabásának és befizetésének részletes eljárási szabályairól, valamint a Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
12427
806/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény utazási költségtérítésre vonatkozó szabályainak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
12429
807/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az utazási költségtérítési rendszer átalakításával összefüggő módosításáról
12430
808/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Egyes beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
12435
809/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
12436
810/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
12437
811/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról
12438
812/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
12451
10/2021. (XII. 28.) MK rendelet
A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet módosításáról
12453
49/2021. (XII. 28.) AM rendelet
Egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
12455
59/2021. (XII. 28.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek robotsebészeti eljárásokkal összefüggő módosításáról
12460
17/2021. (XII. 28.) PM rendelet
A Központi Költségvetés Végrehajtását Támogató Rendszer alkalmazásáról és az azzal összefüggő követelményekről
12472
8/2021. PJE határozat
A Kúria polgári jogegységi határozata a büntetőügyben tartott nyilvános tárgyaláson készített képmás hozzáférhetővé tételéről
12476
3/2021. KPJE határozat
A Kúria közigazgatási és polgári jogegységi határozata a törvényszék mint elsőfokú bíróság – a közigazgatási perben hozott ítélethez kapcsolódó – végrehajtási tárgyú végzése elleni fellebbezést elbíráló bíróság meghatározásáról
12480
Jpe.I.60.015/2021/15. számú határozat
A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának jogegységi hatályú határozata
12483
1990/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A Magyarország projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2021. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
12490
1991/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
Az állatvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről
12494
1992/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A Tudományos és Innovációs, Technológiai és Ipari Park Tanácsról
12495
1993/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A tudományos és innovációs parkokkal, technológiai parkokkal és ipari parkokkal összefüggő intézkedésekről
12496
1994/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia elfogadásáról
12496
1995/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A Kaposvár Északi Ipari Park és innovációs terület kialakításáról
12503
1996/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó költségvetési fejezettel kapcsolatos intézkedésekről
12504
1997/2021. (XII. 28.) Korm. határozat
A Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról
12510

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.