A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381625. látogatója

Budapest

2021. december 27.,

hétfő


 

242. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
785/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A kóbor állat befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól
12075
786/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A családok támogatásaira vonatkozó egyes kormányrendeletek módosításáról
12082
787/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról
12087
788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
12132
789/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A közlekedési hatósági jogalkalmazással összefüggő egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
12139
790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról
12193
791/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az I. Mobilitási Csomag egyes jogszabályainak jogharmonizációjával összefüggő módosításáról
12204
792/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
Egyes kiemelt beruházásokhoz kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
12207
793/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A világörökségi területté jelölés hazai eljárásrendjéről, a világörökségi kezelési tervek tartalmi követelményeiről és elkészítésük rendjéről, a gondnokságokról, valamint a világörökségi területen az államot megillető elővásárlási jogról szóló 335/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
12214
794/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról
12218
795/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Korm. rendelet módosításáról
12218
796/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Terve végrehajtásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 413/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
12225
797/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról
12229
798/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet
A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
12230
52/2021. (XII. 27.) BM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet, valamint a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról
12232
57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
12237
58/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet és az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, és a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosításáról
12248
19/2021. (XII. 27.) IM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 10/2015. (V. 29.) IM rendeletnek a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról
12250
645/2021. (XII. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
12251
1979/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
A Széchenyi Kártya Program felülvizsgálatáról
12251
1980/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
Az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásáról szóló 2021. évi LXXXVI. törvény végrehajtásához kapcsolódó ingyenes vagyonjuttatásról
12254
1981/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
12389
1982/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
Egyes ingatlanok állam általi megszerzésével kapcsolatos intézkedésekről
12390
1983/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Összevont szakellátás jogcím 2022. évi előirányzatára történő átcsoportosításáról
12391
1984/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
Az egyes közlekedési tárgyú jogszabályok módosításával összefüggésben a Miniszterelnökség fejezetben felmerülő többletkiadások fedezetének biztosításáról
12393
1985/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2000 lakosnál kisebb településeken a szennyvíztisztítási beruházások megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről
12393
1986/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
12394
1987/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek támogatásának növeléséről
12394
1988/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
A 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról
12396
1989/2021. (XII. 27.) Korm. határozat
A KEHOP-1.5.0-15-2016-00009 azonosító számú („A Szent László-patak rehabilitációja” című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt költségvetésében történő forrásátcsoportosításról
12396
90/2021. (XII. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a magyar–szlovén határ két oldalán fekvő vegyes nemzetiségű területen való gazdasági és társadalmi fejlesztési együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
12396
91/2021. (XII. 27.) ME határozat
Főiskolai tanár kinevezéséről
12397

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.