A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382258. látogatója

Budapest

2021. december 23.,

csütörtök


 

239. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
760/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
11859
761/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 274/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
11860
762/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A bíróság által kijelölt szerkezetátalakítási szakértőkről
11864
763/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezési eljárásának részletes szabályairól
11869
764/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11876
765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A nemzeti sportinformációs rendszerről
11892
766/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A kiberbiztonsági kompetenciaközösség számára kapcsolattartási pontként szolgáló nemzeti koordinációs központ feladatainak ellátásáról
11898
767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az atomenergia-felügyeleti szerv jogállásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
11899
768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv megalkotásával összefüggő egyes hulladékgazdálkodási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11901
769/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Földmegfigyelési Információs Rendszerről szóló törvény végrehajtásáról és a kereskedelmi űrfelvétel beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
11904
770/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
11910
771/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
11912
772/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
11916
773/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
11917
774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
Egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről
11917
775/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról
11919
776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról
11919
777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
11926
778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
11928
779/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
11938
780/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetéséről szóló 204/2007. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
11940
25/2021. (XII. 23.) NVTNM rendelet
A Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
11941
51/2021. (XII. 23.) BM rendelet
A központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról
11942
56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
11945
18/2021. (XII. 23.) IM rendelet
Egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
11946
16/2021. (XII. 23.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
11955
1954/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként történő kijelöléséről
11957
1955/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az állatok védelmével kapcsolatos állami fellépés hatékonyságát növelő lehetőségek vizsgálatáról
11957
1956/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ működtetésének a Nemzeti Népegészségügyi Központ közfeladataként történő ellátásáról és a feladat forrásszükségletének biztosításáról
11959
1957/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A „Magyar Falu Program” hosszú távú településfejlesztési programjának, valamint a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának hatékony megvalósítása érdekében ingyenes tulajdonba adásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok kijelöléséről
11960
1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról
12019
1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
12021
1960/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásáról, valamint előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról
12023
1961/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány működéséhez és a szakmai feladatát képező programjaihoz és fejlesztéseihez szükséges források biztosításáról
12026
1962/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A Biatorbágy város és Szigetszentmiklós város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
12028
1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról
12028
1964/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az „A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1109/2015. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
12029
1965/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00001 azonosító számú („Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz Nagyközségben szociális bérlakások és a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások kialakításával” című), valamint az EFOP-2.4.1-16-2017-00082 azonosító számú („Élethelyzetek javítása komplex programmal Faddon” című) projektek támogatásának növeléséről
12031
1966/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.3-17-2017-00024 azonosító számú („Tolna ISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című) projekt támogatásának növeléséről
12033
1967/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00111 azonosító számú („A mi kis falunk fejlődéséért” Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című) projekt támogatásának növeléséről
12035
1968/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosító számú („Komplex telepprogram Jászladányon II. – lakhatási feltételek fejlesztése” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
12037
1969/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00079 azonosító számú („Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Rakacán” című) projekt támogatásának növeléséről
12037
1970/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben” című) projekt támogatásának növeléséről
12039
1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
12041
1972/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú („Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
12044
1973/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-2.1.3. azonosító jelű felhívás keretében az „A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
12046
1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosító számú („Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
12048
1975/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00090 azonosító számú („Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
12050
1976/2021. (XII. 23.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosító számú („Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
12052

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.