A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380406. látogatója

Budapest

2021. december 22.,

szerda


 

238. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
753/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a földgázellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges intézkedésekről
11820
754/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő kijelöléséről
11820
755/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosításáról
11825
756/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején a kijelölt távhőszolgáltató többletköltségeinek kompenzálásáról
11826
757/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet
Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11827
758/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról
11832
759/2021. (XII. 22.) Korm. rendelet
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
11835
1950/2021. (XII. 22.) Korm. határozat
A veszélyhelyzet idején a villamosenergia-ellátás folyamatos biztosítása érdekében szükséges villamosenergia-termelő költségeinek ellentételezéséről
11836
1951/2021. (XII. 22.) Korm. határozat
Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról és az Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatából a Célelőirányzatok jogcím előirányzatára történő 2021. évi átcsoportosításról
11837
1952/2021. (XII. 22.) Korm. határozat
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati elismerésével kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 664/2021. (XII. 1.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításáról
11839
1953/2021. (XII. 22.) Korm. határozat
Címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
11839

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.13.