A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381647. látogatója

Budapest

2021. december 22.,

szerda


 

237. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CL. törvény
Egyes agrártárgyú törvények módosításáról
11567
2021. évi CLI. törvény
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény módosításáról
11613
9/2021. (XII. 22.) MK rendelet
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet európai uniós támogatási jogcímekkel összefüggő módosításáról
11617
46/2021. (XII. 22.) BM rendelet
Egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
11622
47/2021. (XII. 22.) BM rendelet
A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosításáról
11675
48/2021. (XII. 22.) BM rendelet
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosításáról
11677
49/2021. (XII. 22.) BM rendelet
A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról
11680
50/2021. (XII. 22.) BM rendelet
A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól szóló 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet, valamint a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet módosításáról
11683
55/2021. (XII. 22.) EMMI rendelet
Az egyes gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
11684
60/2021. (XII. 22.) ITM rendelet
A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról
11718
61/2021. (XII. 22.) ITM rendelet
Az útdíj mértékéről és az útdíjköteles utakról szóló 25/2013. (V. 31.) NFM rendelet módosításáról
11718
62/2021. (XII. 22.) ITM rendelet
A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet módosításáról
11774
45/2021. (XII. 22.) KKM rendelet
A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet módosításáról
11778
46/2021. (XII. 22.) KKM rendelet
A Regionális Gazdaságfejlesztési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól
11778
47/2021. (XII. 22.) KKM rendelet
A Külpiaci Növekedési Támogatási Program szerinti támogatások szabályairól szóló 31/2021. (VIII. 31.) KKM rendelet módosításáról
11793
33/2021. (XII. 22.) AB határozat
A Kúria Knk.II.40.646/2021/9. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
11797
633/2021. (XII. 22.) KE határozat
Kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
11811
634/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói felmentésről
11811
635/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói felmentésről
11812
636/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11812
637/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11812
638/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11813
639/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11813
640/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11813
641/2021. (XII. 22.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11814
642/2021. (XII. 22.) KE határozat
A 11/2019. (I. 9.) KE határozat módosításáról
11814
643/2021. (XII. 22.) KE határozat
Az 525/2018. (XII. 18.) KE határozat módosításáról
11814
644/2021. (XII. 22.) KE határozat
Az 537/2018. (XII. 18.) KE határozattal módosított 543/2015. (XII. 17.) KE határozat módosításáról
11815
1949/2021. (XII. 22.) Korm. határozat
A 2022. évi hiánycél csökkentéséről és az ennek eléréséhez szükséges intézkedésekről
11815
88/2021. (XII. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Ecuadori Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
11818
89/2021. (XII. 22.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
11818

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.