A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382250. látogatója

Budapest

2021. december 21.,

kedd


 

236. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
741/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2021. évi eltérő alkalmazásáról
11464
742/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
11464
743/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az EHF EURO 2022 férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról
11465
744/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11469
745/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes anyakönyvi tárgyú, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörét érintő kormányrendeletek módosításáról
11472
746/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
11486
747/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet és az egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról szóló 662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
11518
748/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
11521
749/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
11521
750/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól szóló 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról
11522
751/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrészének 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság általi megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről
11523
752/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
11523
48/2021. (XII. 21.) AM rendelet
A növényfajták állami elismeréséről szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet, valamint a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet módosításáról
11536
54/2021. (XII. 21.) EMMI rendelet
A komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet módosításáról
11541
17/2021. (XII. 21.) IM rendelet
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviselete külképviseleti besorolásáról, valamint a tartós külszolgálatot teljesítők deviza-alapilletménye, költségtérítése és az állandó képviseleti devizapótlék kiszámításának részletes szabályairól szóló 28/2019. (XII. 20.) IM rendelet módosításáról
11542
617/2021. (XII. 21.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
11543
618/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
11543
619/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
11544
620/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
11544
621/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
11544
622/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
11545
623/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói felmentésről
11545
624/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11545
625/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11546
626/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11546
627/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11546
628/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11547
629/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11547
630/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11547
631/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11548
632/2021. (XII. 21.) KE határozat
Bírói kinevezésről
11548
1938/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A Bangladesi Népi Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
11548
1939/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A komplex közútfelújítási és -fejlesztési feladatok 2022–2025. évi előkészítése érdekében szükséges intézkedésekről
11549
1940/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
Az országos közúthálózat felújítása előirányzaton szükséges kötelezettségvállalásokról
11553
1941/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről szóló 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozat módosításáról
11554
1942/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A közép-európai összehasonlító jogi tudományos együttműködés erősítését szolgáló professzori hálózat és junior képzési program további működtetéséről
11555
1943/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség és a LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
11556
1944/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról
11558
1945/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
Az egyes önkormányzati fenntartású színházak közös működtetéséről szóló 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat módosításáról
11560
1946/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló Biatorbágyi Általános Iskola beruházáshoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1578/2019. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról
11560
1947/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
Az emberi erőforrások miniszterének feladatkörébe tartozó egyes kulturális és sport tárgyú kormányhatározatok módosításáról
11561
1948/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti Székhely-megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
11562
86/2021. (XII. 21.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Kína–Európa gyorsvasúti együttműködés elmélyítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
11562
87/2021. (XII. 21.) ME határozat
Főiskolai rektor megbízásáról
11563

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.