A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382234. látogatója

Budapest

2021. december 21.,

kedd


 

235. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CXXXVIII. törvény
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről
11199
2021. évi CXXXIX. törvény
A Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről
11238
2021. évi CXL. törvény
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről
11258
2021. évi CXLI. törvény
Egyes törvények honvédelemmel és rendvédelemmel összefüggő módosításáról
11303
2021. évi CXLII. törvény
A határok, a vízumügy, a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a menekültügy és a migráció területén működő uniós információs rendszerek együttműködő képességének megteremtése érdekében egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról
11337
2021. évi CXLIII. törvény
Az agrárgazdaságok átadásáról
11346
2021. évi CXLIV. törvény
A Földmegfigyelési Információs Rendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes törvények módosításáról
11356
2021. évi CXLV. törvény
Az egykori Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén kárpótlásra váró személyek helyzetének rendezéséről
11359
2021. évi CXLVI. törvény
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról
11366
2021. évi CXLVII. törvény
Az egyes képzéseket és a foglalkoztatást érintő törvények módosításáról
11406
2021. évi CXLVIII. törvény
Egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról
11428
2021. évi CXLIX. törvény
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2020. évi egységes költségvetésének végrehajtásáról
11442
735/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek módosításáról
11449
736/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet módosításáról
11452
737/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról
11453
738/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
11454
739/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból származó támogatásokról, valamint a támogatások igénylésével és felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 50/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
11454
740/2021. (XII. 21.) Korm. rendelet
A nemzeti és történelmi emlékhelyek használatáról és fenntartható használatuk támogatásáról, valamint a Nemzeti Örökség Intézete létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról
11456
1936/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
Az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról
11459
1937/2021. (XII. 21.) Korm. határozat
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földterületek tulajdonjogának rendezéséhez és a Rozmaring Mezőgazdasági Termelőszövetkezet működési területén érintett kárpótlásra jogosultak kompenzációjához szükséges forrásokról
11460

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.