A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381648. látogatója

Budapest

2021. december 20.,

hétfő


 

232. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálat elismerése céljából megállapított szolgálati juttatásról
10884
713/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2022. évi kompenzációjáról
10887
714/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási szabályokról
10901
715/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az Útravaló Ösztöndíjprogram veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályairól
10902
716/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A személyügyi központról és a Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszerről, valamint ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
10903
717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról
10915
718/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő kiberbiztonsági tanúsításról
10943
719/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
10953
720/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
10955
721/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
10957
722/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A sportfegyelmi felelősségről szóló 39/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
10961
723/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
Egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló kormányrendeletek módosításáról
10961
724/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a vizsgálati gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatokra vonatkozó jogharmonizációs célú módosításáról
10963
725/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosításáról
10971
726/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
10971
727/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
10974
728/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
10975
729/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
10976
730/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről
10983
731/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti ifjúsági együttműködési megállapodás kihirdetéséről
11001
66/2021. (XII. 20.) MNB rendelet
Az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról
11007
14/2021. (XII. 20.) MvM rendelet
A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról
11013
15/2021. (XII. 20.) MvM rendelet
Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról
11061
44/2021. (XII. 20.) KKM rendelet
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a biztonsági, informatikai és dokumentumbiztonsági feladatok ellátásának egyes kérdéseiről
11061
32/2021. (XII. 20.) AB határozat
Az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése és XIV. cikk (4) bekezdése értelmezéséről
11067
1919/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A 2022. évi Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny első három szakasza magyarországi megrendezésének kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról, valamint a sporteseményen részt vevő járművek számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról
11103
1920/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén a Közös Agrárpolitika 2020 utáni szabályozásának tárgyalásait segítő, határozott idejű szakdiplomata-álláshely meghosszabbításáról és 2022–2025. évi fedezetének biztosításáról
11105
1921/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
Egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
11107
1922/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A magyarországi nemzetiségek és a bevett egyházak által működtetett köznevelési intézmények kiegészítő támogatásának finanszírozásáról
11114
1923/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Budapesti Honvéd Sportegyesület létesítményfejlesztési programjával („Honvéd Város Fejlesztési Program”) kapcsolatos intézkedésekről
11114
1924/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez kapcsolódó, út- és közműfejlesztések során a csapadék- és tisztított szennyvíz elvezetését célzó beruházás megvalósításához szükséges forrás átcsoportosításáról
11118
1925/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos költségvetési előirányzatokat érintő intézkedésekről
11121
1926/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A paksi Egészségügyi Központ kialakítását célzó beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos feladatokról
11124
1927/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról
11125
1928/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Budapest XVI. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola bővítéséről és felújításáról szóló 1954/2020. (XII. 21.) Korm. határozat módosításáról
11127
1929/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról szóló 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozat módosításáról
11127
1930/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
11130
1931/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat módosításáról
11130
1932/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban történő állami tulajdonszerzésről szóló 1873/2020. (XII. 2.) Korm. határozat módosításáról
11132
1933/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről
11133
1934/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A magyar–ukrán határmenti egyes vízügyi fejlesztések támogatásáról szóló 1689/2020. (X. 23.) Korm. határozat módosításáról
11134
1935/2021. (XII. 20.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről
11135

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.