A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382256. látogatója

Budapest

2021. december 17.,

péntek


 

231. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CXXX. törvény
A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről
10568
2021. évi CXXXI. törvény
A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről
10602
2021. évi CXXXII. törvény
Egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról, valamint az egyes otthonteremtési állami feladatok karitatív szervezetek általi átvállalásával összefüggő törvények módosításáról
10608
2021. évi CXXXIII. törvény
Egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról
10615
2021. évi CXXXIV. törvény
Egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
10633
2021. évi CXXXV. törvény
Egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról
10688
2021. évi CXXXVI. törvény
Az egyes energetikai és közlekedési tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
10696
2021. évi CXXXVII. törvény
A tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban elfogadott módosításainak kihirdetéséről
10760
711/2021. (XII. 17.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról
10839
18/2021. (XII. 17.) MEKH rendelet
A kötelező átvételi jogosultságok, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó, új létesítésű termelőegységekhez kapcsolódó prémium típusú támogatások esetében a villamosenergia-termelés megkezdés, kereskedelmi üzem megkezdés határidőinek veszélyhelyzettel összefüggésben történő meghosszabbításáról szóló 7/2020. (VIII. 5.) MEKH rendelet módosításáról
10843
26/2021. (XII. 17.) HM rendelet
A honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól
10844
27/2021. (XII. 17.) HM rendelet
A ruházati ellátásról szóló 20/2013. (IX. 16.) HM rendelet módosításáról
10851
15/2021. (XII. 17.) PM rendelet
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
10879

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.