A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381627. látogatója

Budapest

2021. december 13.,

hétfő


 

227. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
695/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
10331
696/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet
Egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
10331
697/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet
A minősített adat kezelését érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
10338
698/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
10345
699/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet
A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosításáról
10345
700/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
10346
701/2021. (XII. 13.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
10349
63/2021. (XII. 13.) MNB rendelet
A „Sopron, a leghűségesebb város” ezüst emlékérme kibocsátásáról
10352
64/2021. (XII. 13.) MNB rendelet
A „Sopron, a leghűségesebb város” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
10354
47/2021. (XII. 13.) AM rendelet
A haltermelésről
10356
58/2021. (XII. 13.) ITM rendelet
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosításáról
10359
41/2021. (XII. 13.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Seychelle Köztársasággal összefüggő módosításáról
10360
1891/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
Magyarország Nemzeti Integrált Határigazgatási Stratégiájáról
10361
1892/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg VI-A Ausztria–Magyarország 2021–2027 Program elfogadásáról
10362
1893/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
10362
1894/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
10364
1895/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
Az Ártánd község külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
10366
1896/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
A Szentendre város közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról
10367
1897/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
A Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. magyarországi nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
10367
1898/2021. (XII. 13.) Korm. határozat
A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
10368

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.