A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381542. látogatója

Budapest

2021. december 9.,

csütörtök


 

225. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
692/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2022. január havi emeléséről
10278
693/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet
Az egyes pirotechnikai tevékenységek hatósági engedélyezésének a veszélyhelyzet idején alkalmazandó különleges szabályairól
10282
694/2021. (XII. 9.) Korm. rendelet
A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
10286
62/2021. (XII. 9.) MNB rendelet
A hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek módosításáról
10288
42/2021. (XII. 9.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2022. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
10290
43/2021. (XII. 9.) BM rendelet
Az Országgyűlési Õrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet és a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
10294
40/2021. (XII. 9.) KKM rendelet
Az Információs Hivatal hivatásos állományú tagjainak illetményéről, juttatásairól, valamint a folyósítás és költségtérítés szabályairól szóló 30/2017. (XI. 28.) MvM rendelet módosításáról
10295
1887/2021. (XII. 9.) Korm. határozat
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya részére biztosított 2022. évi illetményfejlesztésről
10296
1888/2021. (XII. 9.) Korm. határozat
A költségvetés pénzügyi tartalékainak növeléséről
10296
1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2 azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás fajlagos költségkorlátainak felülvizsgálatáról és a felülvizsgálattal érintett BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt projektek indikatív támogatási összegének módosításáról
10297
1890/2021. (XII. 9.) Korm. határozat
A vízumtanácsadó szakdiplomata álláshelyek, valamint a migrációs szakkonzul álláshelyek felülvizsgálatáról
10299

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.