A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381612. látogatója

Budapest

2021. december 3.,

péntek


 

221. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
674/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A sportorvosi engedélyek érvényességének a veszélyhelyzet idejére történő meghosszabbításáról
10089
675/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló egyes rendelkezések eltérő alkalmazásáról
10089
676/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
10090
677/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló 343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet módosításáról
10091
678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
10092
679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
Egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról
10097
680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
10118
681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
10120
23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelet
Állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről, valamint az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
10121
606/2021. (XII. 3.) KE határozat
Rektori megbízás alóli felmentésről
10122
607/2021. (XII. 3.) KE határozat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének kinevezéséről
10122
608/2021. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10123
609/2021. (XII. 3.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
10124
610/2021. (XII. 3.) KE határozat
A bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről
10124
1868/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Fiatalokért Központ kialakításához szükséges intézkedésekről
10125
1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
Egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról
10128
1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról
10139
1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint többletforrás biztosításáról
10141
1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
10144
1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról
10150
1874/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Színházi Olimpia 2023. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
10152
1875/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
Győr elővárosi közlekedés fejlesztése, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Győrben és gazdasági övezetében megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
10152
1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
10155
1877/2021. (XII. 3.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
10160

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.