A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381009. látogatója

Budapest

2021. december 2.,

csütörtök


 

220. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
10056
670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
10056
671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
10058
672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól
10058
673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
10064
15/2021. (XII. 2.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
10065
1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról
10067
1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedésekről
10070
1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő további kormányzati intézkedésekről
10072
1865/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
10074
1866/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektjeinek zárásához szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósított projektjei zárását követően szükséges források biztosításáról szóló támogatási szerződés módosításáról
10076
1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozat
A 2014–2020-as programokra vonatkozó maximális kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi felülvizsgálatáról
10078
84/2021. (XII. 2.) ME határozat
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok megbízásáról
10086

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.