A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382262. látogatója

Budapest

2021. február 15.,

hétfő


 

22. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
65/2021. (II. 15.) Korm. rendelet
Egyes köznevelési és szakképzési tárgyú, valamint a jelnyelvoktatói névjegyzék vezetésével összefüggő kormányrendeletek módosításáról
752
2/2021. (II. 15.) AM rendelet
Egyes vadgazdálkodási és agrártámogatási tárgyú rendeletek módosításáról
794
9/2021. (II. 15.) ITM rendelet
A tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról szóló 45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet és a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosításáról
798
1/2021. (II. 15.) OGY politikai nyilatkozat
A Visegrádi Csoport megalakulásának 30. évfordulójáról
799
1/2021. (II. 15.) OGY határozat
A Magyar Nemzeti Bank 2019. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
800
1050/2021. (II. 15.) Korm. határozat
A 2021-ben államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámkeretről
800
1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat
A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről
801
7/2021. (II. 15.) ME határozat
A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről
803
8/2021. (II. 15.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
803

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.