A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380826. látogatója

Budapest

2021. november 30.,

kedd


 

217. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
646/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet bölcsődében foglalkoztatottak béremelésével összefüggő módosításáról
9813
647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérő alkalmazásáról
9816
648/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésével összefüggő kormányrendeleti szabályokról
9821
649/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról
9828
650/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről
9830
651/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az alkalmi munka éves időtartamának eltérő veszélyhelyzeti szabályairól
9831
652/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az egészségügyi irányítás egyes veszélyhelyzeti szabályairól, továbbá a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
9832
653/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az állami fenntartású egészségügyi intézmények irányításának egyes szabályairól és ezzel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
9834
654/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
9840
655/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról
9841
656/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
9842
657/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet és a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet módosításáról
9843
658/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó, fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
9844
659/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
9848
660/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
A Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
9849
661/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Az emelt szintű könnyűzenei képzési központ létrehozását biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 705/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
9853
662/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeleteknek az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásaival összefüggő módosításáról
9855
8/2021. (XI. 30.) MK rendelet
A lovasterápiát és a fogyatékos és a sérült személynek nyújtott lovas szolgáltatásokat végző személyek képzéséről és vizsgakövetelményeiről
9941
39/2021. (XI. 30.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Maldív Köztársasággal összefüggő módosításáról
9949
32/2021. (XI. 30.) OGY határozat
Országos népszavazás elrendeléséről
9950
1828/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Nemzeti Víziközmű-közszolgáltatási Stratégia feljogosító feltételeinek teljesüléséhez szükséges intézkedésekről
9951
1829/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
9951
1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
9952
1831/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Kubai Köztársaság részére történő egészségügyi védőeszközök biztosításáról
9962
1832/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Tádzsik Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
9963
1833/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az egyes egyházi fenntartású egészségügyi intézmények működésének támogatásáról
9963
1834/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Magyar Állami Operaház új Műhelyháza, valamint az emelt szintű könnyűzenei képzési központ beruházásához kapcsolódó közlekedési csomópontok kialakítása, valamint útépítési feladatok megvalósításához szükséges intézkedésekről
9964
1835/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A kiemelt társadalmi igények részeként megvalósuló Pest és Tolna megyei fejlesztések támogatásáról
9965
1836/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat módosításáról
9968
1837/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében megvalósuló, győri Spartacus csónakház helyreállítása és környezetének fejlesztése előkészítésének érdekében szükséges támogatás biztosításáról
9969
1838/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Hajdú-Bihar megye közigazgatási területén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
9970
1839/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola jogos társadalmi igényként támogatott infrastrukturális fejlesztésének megvalósításáról
9970
1840/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakgimnázium új épületben történő elhelyezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1620/2020. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról
9971
1841/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00094 azonosító számú („Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Tiszaburán ERFA” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
9971
1842/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosító számú („A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
9972
1843/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.6-16-2017-00003 azonosító számú („Borsod-Abaúj-Zemplén megyei EGYMI épületeinek infrastrukturális fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
9974
1844/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
9976
1845/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A GINOP-7.1.9-17-2018-00028 azonosító számú („Zempléni és Abaúji várak fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
9978
1846/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Az IKOP-3.2.0-15-2016-00013 azonosító számú („Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása” című) projekt támogatásának növeléséről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
9980
1847/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
Egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
9982
1848/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A KEHOP-3.1.5-21-2021-00002 azonosító számon benyújtott, „Térségi hulladék szemléletformálási és innovációs mintaprojekt” megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás biztosításáról
9985
1849/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról
9985
1850/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
9987
1851/2021. (XI. 30.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
9989
82/2021. (XI. 30.) ME határozat
A Kereskedelmi Világszervezet miniszteri konferenciáin történő részvételről
9992

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.