A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382244. látogatója

Budapest

2021. november 19.,

péntek


 

210. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
639/2021. (XI. 19.) Korm. rendelet
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról
9689
21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelet
Állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről
9690
56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet
A minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről
9690
13/2021. (XI. 19.) PM rendelet
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról
9692
591/2021. (XI. 19.) KE határozat
Rektori megbízásról
9694
1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozat
A Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról
9694
1811/2021. (XI. 19.) Korm. határozat
A nemzeti park igazgatóságok, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ támogatási kérelmeinek a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetendő, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő benyújtáshoz való hozzájárulásról
9696
1812/2021. (XI. 19.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.6-16-2017-00021 azonosító számú („Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése” című) projekt támogatásának további növeléséről
9697
1813/2021. (XI. 19.) Korm. határozat
Az IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú „H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” projekt kiemelt társadalmi igényeken alapuló módosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
9699
1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozat
A KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
9701
1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozat
A KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú („Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
9704
1816/2021. (XI. 19.) Korm. határozat
A KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú („Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
9706

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.