A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8369927. látogatója

Budapest

2021. november 17.,

szerda


 

208. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CXV. törvény
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatálybalépéséről
9422
2021. évi CXVI. törvény
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény végrehajtásáról
9425
2021. évi CXVII. törvény
Egyes választási tárgyú törvények módosításáról
9525
2021. évi CXVIII. törvény
Az országos népszavazási eljárás módosításáról
9527
2021. évi CXIX. törvény
Az Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetésével, továbbá az állampolgárok adminisztratív terheinek csökkentésével összefüggő egyes törvények módosításáról
9528
2021. évi CXX. törvény
Egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről
9538
2021. évi CXXI. törvény
Egyes belügyi tárgyú törvényeknek az Alaptörvény kilencedik módosításával, valamint a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénnyel összefüggő módosításáról
9565
2021. évi CXXII. törvény
Egyes igazságügyi tárgyú, valamint kapcsolódó törvények módosításáról
9569
2021. évi CXXIII. törvény
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
9597
2021. évi CXXIV. törvény
A tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról és egyéb jogharmonizációs célú törvénymódosításról
9601
2021. évi CXXV. törvény
Az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában, 2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről
9627
2021. évi CXXVI. törvény
A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló 2017. szeptember 14-én, Budapesten aláírt Megállapodást módosító 1. Kiegészítés kihirdetéséről
9651
632/2021. (XI. 17.) Korm. rendelet
Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosításáról
9653
39/2021. (XI. 17.) BM rendelet
A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a méltányosságból meghosszabbított egészségügyi szabadság megállapításának eljárásrendjéről
9654
1807/2021. (XI. 17.) Korm. határozat
A Pécsi Tudományegyetem Nemzeti Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és Családbarát Szülészet felújításáról
9657

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.02.23.