A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381013. látogatója

Budapest

2021. november 16.,

kedd


 

207. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
628/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet
A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9375
629/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet
A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból származó támogatások felhasználásáról szóló 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet módosításáról
9375
630/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9377
631/2021. (XI. 16.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9378
50/2021. (XI. 16.) MNB rendelet
A jegybanki alapkamat mértékéről
9380
51/2021. (XI. 16.) MNB rendelet
A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet módosításáról
9380
50/2021. (XI. 16.) EMMI rendelet
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
9382
13/2021. (XI. 16.) IM rendelet
A bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról
9382
Knk.IV.40.648/2021/23. számú végzés
A Kúria végzése
9388
Köf.5027/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
9396
1797/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi járványügyi tevékenységének támogatásáról
9402
1798/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
A 2022. évi Férfi Kézilabda Európa-bajnokság kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról, valamint az Európa-bajnokság járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról szóló kormányzati intézkedésről
9403
1799/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
A matematikai gondolkodás fejlesztése érdekében az iskolai Sakkpalota Program kiterjesztéséről
9405
1800/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
Az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztések megvalósításáról szóló intézkedésekről
9405
1801/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
Az egyes köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról
9407
1802/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
Egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról
9408
1803/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
A kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések keretében megvalósuló Gyöngyös nyugati elkerülő út I. részének megvalósításához szükséges intézkedésekről
9412
1804/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
A Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról szóló 1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozat módosításáról
9415
1805/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
A kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban Új tudásközpont „Campus” kialakításáról
9415
1806/2021. (XI. 16.) Korm. határozat
A Nyíregyházi Ipari Park bővítésével kapcsolatos további intézkedésekről
9416
78/2021. (XI. 16.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
9419
1/2021. (XI. 16.) NVTNM határozat
Az egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról szóló 19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet egy rendelkezése hatálybalépése napjának megállapításáról
9419

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.