A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382241. látogatója

Budapest

2021. november 15.,

hétfő


 

206. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
627/2021. (XI. 15.) Korm. rendelet
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
9342
48/2021. (XI. 15.) MNB rendelet
A „10 éves Magyarország Alaptörvénye” ezüst emlékérme kibocsátásáról
9343
49/2021. (XI. 15.) MNB rendelet
A „10 éves Magyarország Alaptörvénye” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
9345
38/2021. (XI. 15.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
9347
49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelet
Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításáról
9348
Knk.III.40.668/2021/2. számú végzés
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
9349
Knk.II.40.643/2021/2. számú végzés
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
9352
Knk.III.40.647/2021/18. számú végzés
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
9354
Knk.III.40.644/2021/15. számú végzés
A Kúria mint felülvizsgálati bíróság végzése
9363
1795/2021. (XI. 15.) Korm. határozat
A Szentpéterfai Horvát–Magyar Kétnyelvű Nemzetiségi Általános Iskola felújítását érintő többletforrás biztosításáról
9370
1796/2021. (XI. 15.) Korm. határozat
A Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola épületének felújításáról és bővítéséről
9371

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.