A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382244. látogatója

Budapest

2021. november 8.,

hétfő


 

201. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
611/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról
9195
612/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
9196
613/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő szabályok megállapításáról
9196
614/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az egyes kultúrafinanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes kulturális finanszírozási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 140/2021. (III. 24.) Korm. rendelet módosításáról
9198
615/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó megrendezésével összefüggő eltérő veszélyhelyzeti szabályokról
9199
616/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról
9201
617/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
9201
618/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet módosításáról
9202
619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
A rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről
9238
620/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
9241
621/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet
Az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet, továbbá a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról
9245
14/2021. (XI. 8.) MEKH rendelet
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
9247
577/2021. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
9249
578/2021. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról
9249
579/2021. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízás alóli felmentéséről
9250
580/2021. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
9250
581/2021. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról
9251
582/2021. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
9251
583/2021. (XI. 8.) KE határozat
Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről
9252
1787/2021. (XI. 8.) Korm. határozat
A Gambiai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
9252
1788/2021. (XI. 8.) Korm. határozat
A Ghánai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
9253
1789/2021. (XI. 8.) Korm. határozat
A Ruandai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
9253
1790/2021. (XI. 8.) Korm. határozat
A Miskolc Déli Ipari Park területén a csapadékvíz biztonságos kezelésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
9254
1791/2021. (XI. 8.) Korm. határozat
A Kelet-Magyarországi versenypálya megvalósításával kapcsolatos átadás-átvételi feladatokról és a további előkészítési feladatokhoz szükséges források biztosításáról
9254
75/2021. (XI. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9256
76/2021. (XI. 8.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Ruandai Köztársaság Kormánya közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
9257
3/2021. (XI. 8.) EMMI határozat
Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 93. §-a és 6. melléklete hatálybalépéséről
9257

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.