A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381647. látogatója

Budapest

2021. november 5.,

péntek


 

200. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
606/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény hiteltörlesztési moratóriummal összefüggő eltérő alkalmazásáról
9099
607/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet
A nemzeti adatvagyon hasznosításával összefüggő egyes részletszabályokról
9100
608/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet
A népszámlálás elhalasztásával összefüggő rendelkezésekről szóló 67/2021. (II. 19.) Korm. rendelet módosításáról
9113
609/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
9117
610/2021. (XI. 5.) Korm. rendelet
Az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
9120
45/2021. (XI. 5.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
9121
22/2021. (XI. 5.) HM rendelet
A kegyeleti gondoskodásról és az ehhez kapcsolódó egyes szociális feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM rendelet módosításáról
9123
54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
A közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
9127
55/2021. (XI. 5.) ITM rendelet
Egyes légiközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
9133
35/2021. (XI. 5.) KKM rendelet
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Kirgiz Köztársasággal összefüggő módosításáról
9148
27/2021. (XI. 5.) AB határozat
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszok elutasításáról
9149
28/2021. (XI. 5.) AB határozat
A veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról szóló 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására, megsemmisítésére, valamint alkalmazási tilalom kimondására irányuló bírói indítvány elutasításáról
9167
1782/2021. (XI. 5.) Korm. határozat
A Nemzeti Adatvagyon Tanácsról
9177
1783/2021. (XI. 5.) Korm. határozat
A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
9177
1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat módosításáról
9182
1785/2021. (XI. 5.) Korm. határozat
A Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021-ről szóló 1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat módosításáról
9191
1786/2021. (XI. 5.) Korm. határozat
Az új szedresi kultúrház és közösségi tér építésének támogatásáról
9191

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.