A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381551. látogatója

Budapest

2021. október 27.,

szerda


 

196. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CV. törvény
A Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel rendelkező állampolgáraik kölcsönös vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről
8771
2021. évi CVI. törvény
A Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a francia haderő Száhel-övezet biztonsága érdekében Nigerben történő beavatkozásának jogi szabályozásáról szóló, 2013. március 25-én Niameyben aláírt megállapodáshoz és a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya között a Száhel-övezet biztonságát szolgáló francia beavatkozás keretében Nigerben tartózkodó francia katonai állomány jogállásának szabályozásáról szóló, 2013. július 19-én Niameyben aláírt megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Nigeri Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről
8776
2021. évi CVII. törvény
A Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya között levélváltás formájában létrehozott, Bamakóban 2013. március 7-én és Kouloubában 2013. március 8-án aláírt, a SERVAL erők jogállásáról szóló Megállapodáshoz kapcsolódó, a Francia Köztársaság Kormánya és a Mali Köztársaság Kormánya közötti, a TAKUBA erők nem francia erőinek jogállásának szabályozásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyvhöz Elfogadó Nyilatkozattal történő csatlakozás kihirdetéséről
8787
2021. évi CVIII. törvény
A Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás kihirdetéséről
8796
2021. évi CIX. törvény
A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény kihirdetéséről
8822
592/2021. (X. 27.) Korm. rendelet
Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
8826
593/2021. (X. 27.) Korm. rendelet
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet és a turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet módosításáról
8827
594/2021. (X. 27.) Korm. rendelet
Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
8829
595/2021. (X. 27.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8830
596/2021. (X. 27.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8831
40/2021. (X. 27.) AM rendelet
A mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról
8833
36/2021. (X. 27.) BM rendelet
Az Országos Kórházi Főigazgatóság nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkaköreinek meghatározásával, valamint a Készenléti Rendőrség objektumvédelmi tevékenységével összefüggésben a belügyminiszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 15/2015. (IV. 10.) BM rendelet módosításáról
8838
37/2021. (X. 27.) BM rendelet
Egyes képzési tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról
8839
Köf.5022/2021/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8844
548/2021. (X. 27.) KE határozat
Kitüntetés adományozásáról
8849
549/2021. (X. 27.) KE határozat
Altábornagyi előléptetésről
8850
550/2021. (X. 27.) KE határozat
Vezérőrnagyi előléptetésről
8850
551/2021. (X. 27.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8851
552/2021. (X. 27.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8851
553/2021. (X. 27.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8852
554/2021. (X. 27.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8852
555/2021. (X. 27.) KE határozat
Dandártábornoki kinevezésről
8853
556/2021. (X. 27.) KE határozat
Dandártábornok szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről
8853
557/2021. (X. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8854
558/2021. (X. 27.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
8854
1750/2021. (X. 27.) Korm. határozat
Magyarország közúti határátkelőhelyeinek teljes körű fejlesztéséről és komplex rendezéséről
8855
1751/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2021. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8859
1752/2021. (X. 27.) Korm. határozat
Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2021. július-augusztusi előzetes kormányzati hozzájárulásról
8861
1753/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
8864
1754/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról
8864
1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint kormányhatározat módosításáról
8865
1756/2021. (X. 27.) Korm. határozat
Egyes vízkárelhárítással összefüggő előkészítési feladatok elvégzéséhez, valamint a Keszeg-ér vízminőség-védelmi kotrásához szükséges forrás biztosításáról
8874
1757/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A Kúria Werbőczy István Országbíró Kutatóintézete feladatainak előkészítéséhez és megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról
8874
1758/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hegyközszentmiklósi beruházásának és a nagyváradi iskolakomplexum felújításának támogatásához szükséges forrás biztosításáról
8875
1759/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tulajdonát képező Orsolya-rendi kolostorban működő Ady Endre Elméleti Líceum felújítási munkálatainak kiegészítő támogatásához szükséges forrás biztosításáról
8876
1760/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Dialógus Központ, Lelkiségi, Kulturális és Tudományos Akadémiája kialakításához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1010/2020. (I. 30.) Korm. határozat módosításáról
8876
1761/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozat módosításáról
8877
1762/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A Modern Városok Program keretében a Békéscsabai Sportcentrumban megvalósuló városi sportuszoda tervezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
8877
1763/2021. (X. 27.) Korm. határozat
Az új körmendi sportcsarnok beruházással kapcsolatos további intézkedésekről
8878
1764/2021. (X. 27.) Korm. határozat
A mosonmagyaróvári multifunkcionális sportkomplexum megépítéséhez szükséges többletforrás biztosításáról
8879
66/2021. (X. 27.) ME határozat
A Magyar Köztársaság és a Kazah Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8879
67/2021. (X. 27.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
8880
68/2021. (X. 27.) ME határozat
A Magyar-Ománi Gazdasági Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének felmentéséről és kinevezéséről
8880
69/2021. (X. 27.) ME határozat
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring bizottsága elnökének felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
8881

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.