A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381008. látogatója

Budapest

2021. október 20.,

szerda


 

193. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
588/2021. (X. 20.) Korm. rendelet
A 2021. év őszén tartott egyes rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályokról
8697
589/2021. (X. 20.) Korm. rendelet
A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
8697
590/2021. (X. 20.) Korm. rendelet
Egyes kormányrendeletek módosításáról
8700
591/2021. (X. 20.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8704
3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelet
A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól
8706
Köf.5019/2021/6. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8708
1738/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A FINA 2027. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság lebonyolításával összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről
8713
1739/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
8714
1740/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetet érintő intézkedésekről
8717
1741/2021. (X. 20.) Korm. határozat
Fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
8717
1742/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet infrastruktúra-fejlesztése I. ütemének megvalósításáról
8720
1743/2021. (X. 20.) Korm. határozat
Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról
8720
1744/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás megvalósításával kapcsolatos további intézkedésekről
8721
1745/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium új tornacsarnokának megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
8722
1746/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A pátyi sportcsarnok-beruházás megvalósításának támogatásáról
8723
1747/2021. (X. 20.) Korm. határozat
Az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosító számú, „KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma a Dél-Békési településeken” című projekt támogatásának növeléséről
8724
1748/2021. (X. 20.) Korm. határozat
A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8726
64/2021. (X. 20.) ME határozat
A Magyar–Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és kinevezéséről
8726
65/2021. (X. 20.) ME határozat
Helyettes államtitkár kinevezéséről
8727

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.18.