A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2021. október 12.,

kedd


 

190. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
574/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
A 2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtási intézményeiről
8569
575/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
Az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről
8572
576/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
Egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
8577
577/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
8578
578/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
8579
579/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
8579
580/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet módosításáról
8581
581/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet és a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról
8582
582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8584
583/2021. (X. 12.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8585
35/2021. (X. 12.) AM rendelet
A HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
8587
50/2021. (X. 12.) ITM rendelet
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról
8591
51/2021. (X. 12.) ITM rendelet
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet módosításáról
8592
1714/2021. (X. 12.) Korm. határozat
Az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról
8593
1715/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról
8594
1716/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében szükséges beruházásokról
8595
1717/2021. (X. 12.) Korm. határozat
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség új központi épülete felújításának tervezéséhez szükséges forrás biztosításáról
8597
1718/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban című 1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról
8599
1719/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A Roche Szolgáltató (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság és a ROCHE (MAGYARORSZÁG) GYÓGYSZER- ÉS VEGYIANYAGKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELÕSSÉGÛ TÁRSASÁG magyarországi nagybefektetőkkel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
8599
1720/2021. (X. 12.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú („Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán (ERFA)” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról
8600
1721/2021. (X. 12.) Korm. határozat
Az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosító számú („Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” című) projekt támogatásának növeléséről
8600
1722/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
8601
1723/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről
8604
1724/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A demecseri kézilabda munkacsarnok építéséről
8604
1725/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A makói kézilabda munkacsarnok építéséről
8605
1726/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
8606
1727/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A Szent Imre Kórház konyhaépületének felújításáról
8607
1728/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A Környe község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
8607
1729/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
8608
1730/2021. (X. 12.) Korm. határozat
A Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
8608
63/2021. (X. 12.) ME határozat
Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek kinevezéséről
8609

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.