A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381630. látogatója

Budapest

2021. február 9.,

kedd


 

19. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
A bérletidíj-fizetési mentességről
577
53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
A praxisközösségekről
578
54/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
A Puskás Aréna működtetésével és üzemeltetésével kapcsolatos egyes feladatokról
587
55/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
A Budapest-Kelenföld vasútállomás volt felvételi épületének átalakítását és felújítását célzó beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
588
56/2021. (II. 9.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
592
5/2021. (II. 9.) MNB rendelet
A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról
594
2/2021. (II. 9.) NVTNM rendelet
A turisztikai ágazatban működő egyes társaságok állami tulajdonú társasági részesedései tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
595
1/2021. (II. 9.) MvM rendelet
A fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a 2021. évi felhasználási szabályok megállapítására irányuló módosításáról
596
6/2021. (II. 9.) EMMI rendelet
Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról
641
5/2021. (II. 9.) AB határozat
Az Országgyűlés 2020. december 15-i ülésnapján elfogadott, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló törvény 49. § (1) bekezdése alaptörvény-ellenességének megállapításáról
643
51/2021. (II. 9.) KE határozat
Egyetemi tanári kinevezésről
659
52/2021. (II. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
659
53/2021. (II. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
660
54/2021. (II. 9.) KE határozat
Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
660
1039/2021. (II. 9.) Korm. határozat
A Beruházási Alap létrehozásáról, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
661
1040/2021. (II. 9.) Korm. határozat
A Pécsi Tudományegyetem Balassa Kollégium felújítása II. ütemének munkálatairól
665
1041/2021. (II. 9.) Korm. határozat
Az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti mérkőzéseinek és kapcsolódó programjainak megrendezésével összefüggő egyes intézkedésekről szóló kormányhatározatok módosításáról
667
1042/2021. (II. 9.) Korm. határozat
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
669
1043/2021. (II. 9.) Korm. határozat
Az EFOP-1.3.2-16-2016-00001 azonosító számú („Felzárkózási mentorhálózat fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
676
1044/2021. (II. 9.) Korm. határozat
Az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Fogászati ellátás jogcíme 2021. évi előirányzatának megemeléséről
678

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.