A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381640. látogatója

Budapest

2021. október 6.,

szerda


 

184. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
567/2021. (X. 6.) Korm. rendelet
A nyugellátások és egyes más ellátások 2021. november havi kiegészítő emeléséről
8466
568/2021. (X. 6.) Korm. rendelet
A 2021. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról
8469
569/2021. (X. 6.) Korm. rendelet
A termőföld más célú hasznosításával járó vasúthatósági engedélyezési eljárásoknak a veszélyhelyzet ideje alatti sajátos szabályairól
8470
570/2021. (X. 6.) Korm. rendelet
A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról
8471
571/2021. (X. 6.) Korm. rendelet
A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
8472
34/2021. (X. 6.) AM rendelet
A megújuló energia előállítására szolgáló biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó egyes szabályokról
8473
34/2021. (X. 6.) BM rendelet
A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményelőlegével összefüggésben a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosításáról
8475
20/2021. (X. 6.) HM rendelet
Az állami célú légiközlekedési személyzet repülőegészségi alkalmasságának feltételeiről, valamint a repülőegészségi alkalmassági vizsgálatot végző szerv kijelölésének és tevékenységének szabályairól
8476
21/2021. (X. 6.) HM rendelet
A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról
8530
32/2021. (X. 6.) KKM rendelet
A külképviseletek besorolásáról, valamint a tartós külszolgálaton lévőknek járó deviza-alapilletmény és költségtérítés kiszámításának részletes szabályairól szóló 3/2017. (II. 28.) KKM rendelet módosításáról
8534
12/2021. (X. 6.) PM rendelet
A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról
8539
1704/2021. (X. 6.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakra szóló Országos Hulladékgazdálkodási Tervről
8541
1705/2021. (X. 6.) Korm. határozat
A hiányzó vasúti megállóhelyek, átszállási csomópontok kiépítése a budapesti agglomerációs vasúti hálózat fejlesztésének előkészítésével összefüggő intézkedésekről és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
8541
1706/2021. (X. 6.) Korm. határozat
A „Közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Pakson és gazdasági övezetében”, továbbá a „Közösségi közlekedés fejlesztése Kaposváron II. ütem elektromos autóbuszok beszerzésével” megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
8543

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.