A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8381551. látogatója

Budapest

2021. október 4.,

hétfő


 

182. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
564/2021. (X. 4.) Korm. rendelet
A rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól
8402
565/2021. (X. 4.) Korm. rendelet
A jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszaküldése és a határforgalom-ellenőrzés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) keretében történő információcsere részletes szabályairól
8430
566/2021. (X. 4.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8454
7/2021. (X. 4.) CSTNM rendelet
A családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet módosításáról
8456
1697/2021. (X. 4.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program 2021. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról
8457
1698/2021. (X. 4.) Korm. határozat
A Magyar Falu Program részeként megvalósuló mellékút felújítás program további éveinek végrehajtásához szükséges előkészítési költségek biztosításáról
8457
1699/2021. (X. 4.) Korm. határozat
Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete által Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik immunizálására biztosítandó Morbilli-Mumpsz-Rubeola (MMR) oltóanyag és a hozzá tartozó oldószer átadásáról
8458

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.22.