A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8380824. látogatója

Budapest

2021. október 1.,

péntek


 

181. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
40/2021. (X. 1.) MNB rendelet
A „Magyar agár” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
8369
41/2021. (X. 1.) MNB rendelet
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet módosításáról
8371
1/2021. (X. 1.) SZTFH rendelet
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének rendelet kiadásában való helyettesítéséről
8376
19/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet
Egyes közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, valamint alapítványi fenntartásba kerülő felsőoktatási intézmények javára történő vagyonjuttatásokra tekintettel az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
8377
20/2021. (X. 1.) NVTNM rendelet
A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
8378
33/2021. (X. 1.) BM rendelet
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet és a nem a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére nyújtott központosított infokommunikációs közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló 41/2019. (XI. 19.) BM rendelet módosításáról
8379
49/2021. (X. 1.) ITM rendelet
Egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
8383
498/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8390
499/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8390
500/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8390
501/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8391
502/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8391
503/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8391
504/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8392
505/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8392
506/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8392
507/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8393
508/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8393
509/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói felmentésről
8393
510/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8394
511/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8394
512/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8394
513/2021. (X. 1.) KE határozat
Bírói kinevezésről
8395
1694/2021. (X. 1.) Korm. határozat
Az Õrhalom – Vrbovka (Ipolyvarbó) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
8395
1695/2021. (X. 1.) Korm. határozat
A Drégelypalánk – Ipel’ské Predmostie (Ipolyhídvég) (SK) közötti határkapcsolat megvalósításához szükséges egyes intézkedésekről
8396
1696/2021. (X. 1.) Korm. határozat
A Debrecen 2030-ig szóló fejlesztési koncepciója 2020–2023. évi pénzügyi támogatásának megvalósításáról szóló 1292/2020. (VI. 10.) Korm. határozat módosításáról
8397
59/2021. (X. 1.) ME határozat
Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
8398
60/2021. (X. 1.) ME határozat
Helyettes államtitkár felmentéséről
8398
61/2021. (X. 1.) ME határozat
A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagjának felmentéséről és új tagjának kinevezéséről
8399

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.16.