A kiadó honlapja logo
AktuálisKözlönyök TartalomjegyzékeKeresésLetöltésekHírlevélVáltozásmutatóKapcsolattartás
Ön az oldal 8382260. látogatója

Budapest

2021. szeptember 29.,

szerda


 

178. szám


 

Ára: Ft

 

 
TARTALOMJEGYZÉK
Oldal  
 
2021. évi CII. törvény
A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról
8238
2021. évi CIII. törvény
A felsőoktatási intézmények versenyképes működését elősegítő szabályokról, valamint egyes vagyongazdálkodási, kormányzati igazgatási és büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról
8238
554/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről szóló szerződés kihirdetéséről
8247
555/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet
A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
8254
556/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet
A Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
8255
557/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8256
558/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8257
559/2021. (IX. 29.) Korm. rendelet
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
8259
13/2021. (IX. 29.) MEKH rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól szóló 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet módosításáról
8260
33/2021. (IX. 29.) AM rendelet
A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról
8261
Köf.5018/2021/4. számú határozat
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata
8283
1675/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A 2021–2027 közötti időszakban az európai területi együttműködési célkitűzés keretében megvalósuló Interreg CENTRAL EUROPE, Interreg Europe, Interact IV és ESPON 2030 programok elfogadásáról
8288
1676/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírása keretében támogatott CEF projektek hazai társfinanszírozásának biztosításáról, valamint a 2021–2024. években rendelkezésre álló CEF technikai segítségnyújtás pályázat benyújtásáról
8288
1677/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
Budapest-Kelenföld – Ferencváros vasútvonalszakasz kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem) projekt forrásának biztosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
8292
1678/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő átcsoportosításról
8294
1679/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
Egyes vízkár-elhárítási tevékenységek fedezetének biztosításáról
8296
1680/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
Jogszabályváltozások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladat- és hatáskörébe került feladatok ellátásával, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Magyar Államkincstár informatikai rendszereinek üzemeltetésével, fejlesztésével összefüggésben felmerülő többletforrás biztosításáról
8296
1681/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
Az Úszó Nemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges további intézkedésekről
8297
1682/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A KEHOP-5.1.1-17 azonosító jelű, „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó villamosenergia termelő rendszerek telepítésével” című felhívás keretében megvalósuló egyes projektjavaslatok támogatásához történő hozzájárulásról
8300
1683/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
Az EFOP-4.1.2-17-2017-00078 azonosító számú, „A Tiszakécskei Móricz Zsigmond Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről
8302
1684/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A Márton Áron Szakkollégium további felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról
8303
1685/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A csepeli Jedlik Ányos Gimnázium fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről
8304
1686/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításához szükséges további intézkedésekről
8305
1687/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A Kovács Sándor – Törőcsik Mari Ház (Pély) beruházással kapcsolatos további intézkedésekről
8305
1688/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról szóló 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozat módosításáról
8306
1689/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
A Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
8306
1690/2021. (IX. 29.) Korm. határozat
Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről Ukrajna között a közös légtér létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
8306
56/2021. (IX. 29.) ME határozat
A Magyarország és Kanada Ontario tartománya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8307
57/2021. (IX. 29.) ME határozat
A Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti film koprodukciós együttműködési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
8307

ISSN 2063-0379
M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y
2024.04.24.